So sánh đặc điểm

Căn hộ dịch vụ Quận 10 Nguyễn Giản Thanh

Nguyễn Giản Thanh, Q.10
(7,525,000 VNĐ )350 USD/ tháng

Căn hộ dịch vụ Quận 10 đường Cách Mạng Tháng 8

Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
(8,062,500 VNĐ )375 USD/ tháng

Căn hộ dịch vụ cho thuê Quận 10 Cách Mạng Tháng 8

11
Cách Mạng Tháng 8. Q.10
(11,825,000 VNĐ )550 USD/ tháng
Hotline: 0949525357
230101500.01