So sánh đặc điểm

Văn phòng cho thuê Quận 5 News Building

Nguyễn Biểu, Quận 5
(322,500 VNĐ )15 USD/ m2

Văn phòng cho thuê Quận 5 VI Office

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
(258,000 VNĐ )12 USD/ m2

Văn phòng cho thuê Quận 5 Thanh An Building

Bà Triệu, Q.5
(258,000 VNĐ )12 USD/ m2

Văn phòng cho thuê Quận 5 Saigon Bus

Hãi Thượng Lãn Ông, Quận 5
(172,000 VNĐ )8 USD/ m2

Văn phòng cho thuê Quận 5 Nguyễn Biểu Building

Nguyễn Biểu, Quận 5
(279,500 VNĐ )13 USD/ m2

Văn phòng cho thuê Quận 5 CPR Building

Trần Xuân Hòa, Quận 5
(172,000 VNĐ )8 USD/ m2

Văn phòng cho thuê Quận 5 Việt Thanh Building

Nguyễn Trãi, Quận 5
(249,400 VNĐ )11.6 USD/ m2

Tiến Lộc Building

An Dương Vương, Quận 5
(193,500 VNĐ )9 USD/ m2

Tiến Phước Building

Trần Hưng Đạo, Quận 5
(258,000 VNĐ )12 USD/ m2

Hà Phan Building

Trần Hưng Đạo, Quận 5
(215,000 VNĐ )10 USD/ m2

Cho thuê văn phòng lottery quận 5

77 Trần Nhân Tôn, quận 5
(301,000 VNĐ )14 USD/ m2
Hotline: 0949525357
230101500.01